ออกแบบ Branding และ Packaging

สื่อสารคุณค่าของคุณผ่านภาพ

สร้างสรรค์ผลงานของคุณ

คุณคิดว่าแบรนด์ของคุณสะท้อนคุณค่าตามที่ลูกค้าต้องการหรือไม่? งานของคุณเริ่มขึ้นก่อนที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าซะอีก ไปจนถึงบริการหลังการขาย นั่นหมายถึงประสบการณ์ทั้งหมดที่ลูกค้าจะได้จากตัวแบรนด์ของคุณ เราสามารถช่วนคุณออกแบบองค์ประกอบของแบรนด์คุณให้ออกมาอย่างที่คุณต้องการและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการสื่อสารขอความที่อยากบอกกับลูกค้า เริ่มตั้งแต่ ออกแบบโลโก้ ออกแบบนามบัตร เวปไซวด์ สื่อสาธารณะต่างๆ และ บรรจุภัณฑ์ ถ้าคุณต้องการสร้างแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ สามารถสื่อสิ่งที่คุณอยากจะบอกลูกค้าเพื่อที่จะทำให้พวกเค้าเชื่อถือ มั่นใจ มีอารมณ์ร่วม เราช่วยคุณได้